Unibers Jerzy Wachowiak
ul. Rychtalska 20
50-304 Wroc³aw
tel. 071/347 37 28
fax 071/347 37 27
tel.kom. 0607/700 664
info@unibers.pl
jerzy.wachowiak@unibers.pl

NIP: 899-122-05-62
Regon: 021812090
Nr konta bankowego :
88 1090 2486 0000 0001 1958 4133