Unibers Jerzy Wachowiak
ul. Rychtalska 20
50-304 Wrocław
tel. 071/347 37 28
fax 071/347 37 27
tel.kom. 0607/700 664
info@unibers.pl
jerzy.wachowiak@unibers.pl

NIP: 899-122-05-62
Regon: 021812090
Nr konta bankowego :
88 1090 2486 0000 0001 1958 4133    
Profil działalności:
  • montaż, rozruch i szkolenie w zakresie obsługi węzłów betoniarskich


  • remonty, konserwacje, przeglądy węzłów betoniarskich


  • wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,


  • prace ogólnobudowlane


  • wykonanie instalacji elektrycznych NN,


  • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,


  • wykonanie instalacji ogrzewania i wentylacji.